Wizyt:
Dzisiaj: 56Wszystkich: 77786
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


11 maja 2012

Wiadomości » 11 maja 2012

http://www.1czerwca.pl/

Pierwszy Ogólnopolski Protest – Koalicja Pacjentów przeciwko ograniczaniu leczenia finansowanego z ubezpieczeń społecznych

"Witam serdecznie!
Nazywam się Piotr Piotrowski i jestem rodzicem 10 letniego Michała chorego na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów. Nie jestem związany z żadnym ugrupowaniem politycznym, nie współpracuje z żadną firmą farmaceutyczną, jestem po prostu rodzicem chorego dziecka i wraz z popierającymi akcję organizacjami pacjentów żądam poszerzenia dostępu do niezbędnego leczenia.


Szanowni Państwo - chciałbym zwrócić się do Państwa z propozycją włączenia się do Akcji Społecznej jaką organizuję 1 czerwca 2012 r. w Warszawie. Tego dnia o godz 12.00 przed Ministerstwo Zdrowia - zapraszam rodziców przewlekle chorych dzieci, pacjentów, lekarzy i przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich.
Uważam za niedopuszczalne działanie metodą prób i błędów jakie praktykuje Resort Zdrowia i NFZ. Sprzeciwiam się:
- spóźnionym i niekonsultowanym działaniom Ministerstwa Zdrowia (ustawa refundacyjna, zmiany na listach leków refundowanych),
- brakowi odpowiedzialności urzędników za działania prowadzące do pogorszenia opieki zdrowotnej (blokowanie niezbędnego leczenia, ChPL)
- brakowi informowania pacjentów o planowanych i przeprowadzanych zmianach w systemie ochrony zdrowia.”


Z roku na rok, społeczeństwo Polski ma coraz mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Problem ten dotyczy nie tylko dzieci, również dorosłych. Konstytucja zobowiązuje jednak w art.68.3 władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Dlatego 1 czerwca, w Dzień Dziecka chcielibyśmy zwrócić uwagę decydentów i społeczeństwa na dostęp dzieci do opieki zdrowotnej.
Protest, stanowić będzie element nacisków społecznych mających na celu, odwrócenie tendencji ograniczania leczenia finansowanego z ubezpieczeń społecznych, tendencji która uderza nie tylko w dzieci, lecz w całe społeczeństwo. Protest ma na celu doprowadzenie do zapewnienia wszystkim, coraz szerszej opieki zdrowotnej, o której formie zadecyduje:


  • Rzetelny i aktualny stan wiedzy medycznej,
  • Decyzje lekarzy opiekujących się chorym,
  • Całościowe spojrzenie na koszty społecznie zaniechania leczenia lub jego prowadzenia w sposób daleko odbiegający od aktualnych standardów.

Podzielając te tezy i głębokie zaniepokojenie wyrażone powyższym apelem do Akcji 1czerwca.pl dołącza coraz więcej stowarzyszeń pacjentów z całej Polski. 1czerwca.pl staje się szansą na powstanie jak najszerszej koalicji pacjentów, lekarzy i osób którzy mówią "NIE" traktowaniu chorego człowieka jedynie jako numer pesel na biurku urzędnika. (...)"
Oto fragment listu jaki wpłynął na adres naszego stowarzyszenia.

Ponieważ akcja dotyczy ogółu chorych, także osób chorych na łuszczycę, w pełni ją popieramy i gorąco zachęcamy do wzięcia w niej udziału, nie tylko wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, ale także ogół użytkowników naszego forum.
Może już czas by polscy pacjenci zaczęli głośno upominać się o swoje, zagwarantowane Konstytucją, prawa.

Szczegóły akcji i bieżące informacje pojawiać się bądą na stronie :
http://www.1czerwca.pl/