Wizyt:
Dzisiaj: 56Wszystkich: 77786
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


27 września 2008

Wiadomości » 27 września 2008

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Dnia 27 września 2008 odbyło się w Pieczyskach koło Koronowa kolejne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia – tym razem, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zamykające pierwszą kadencję.

Spośród ogólnej liczby członków stowarzyszenia wynoszącej 49 osób, w zebraniu
wzięło udział 21 członków oraz – bez prawa głosu – kilku sympatyków stowarzyszenia.


Przebieg zebrania
 • wysłuchano sprawozdania Zarządu;
 • wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • dokonano podsumowania działań Zarządu Pierwszej Kadencji;
 • omówiono stan realizacji projektów współfinansowanych przez Miasto Bydgoszcz;
 • podjęto uchwałę określającą sposób postępowania z członkami zalegającymi
  z płaceniem składek;
 • zatwierdzono plan pracy Zarządu;
 • przedyskutowano kwestię podjęcia starań o nabycie statusu OPP;
 • dokonano wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.


Wybrano:
 • Prezes Zarządu – Wojciech Wilkowski (Świecie)
 • Członkowie Zarządu (alfabetycznie) – Krzysztof Besztak (Opole), Anna Cegiełka (Bydgoszcz), Wiesław Kowalski (Gdańsk), Elżbieta Kujawka (Bydgoszcz),
  Marta Płachecka (Ruda Śląska), Tomasz Śpica (Koronowo)
 • Komisja Rewizyjna – Małgorzata Kułakowska (Jarocin), Jarosław Pomorski (Krotoszyn), Roman Poznań (Szczecin)


[kb]