Wizyt:
Dzisiaj: 56Wszystkich: 77786
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


28 września 2007

Wiadomości » 28 września 2007

ZAPROSZENIE
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "Psoriasis" zaprasza
na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 października 2007 w Katowicach w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych przy ul. Gallusa 10 sala nr 13.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 12:00.
Porządek obrad:
- Sprawozdanie Zarządu z działań Stowarzyszenia w okresie od Zebrania Założycielskiego    do 31.08.2007 i aktualnych
- Dyskusja nad sprawozdaniem
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania oraz nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
- Przedstawienie planu działania na rok 2007 r.
- Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan działania
- Podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Zarządu
- Podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Komisji Rewizyjnej
- Dyskusja nad wyborem kierunków działania Stowarzyszenia na najbliższy rok.

* Sprawozdanie z działań Stowarzyszenia dostępne jest tu Sprawozdanie

* Porządek obrad może zostać uzupełniony na wniosek członków Stowarzyszenia. Propozycje uzupełnienia porządku obrad można składać na ręce Zarządu
do dnia 14-10-2007.

Po zebraniu, o godzinie 14:00, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji
„Współczesne metody leczenia łuszczycy” oraz spotkaniu towarzyskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem.

W razie konieczności zapewnienia noclegu, prosimy o kontakt
z Martą Płachecką - marta.plachecka@gmail.com.