Wizyt:
Dzisiaj: 57Wszystkich: 77787
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


29 kwietnia 2009

Wiadomości » 29 kwietnia 2009

  • Uczestnicy warsztatów
    Uczestnicy warsztatów
W dniach 24-25 kwietnia, jako przedstawiciel naszego stowarzyszenia, uczestniczyłam w warsztatach dla organizacji pacjentów z cyklu „Akademia Pacjenta”, organizowanych przez: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W pierwszym dniu przedstawiono uczestnikom prezentacje przygotowane przez: - Aleksandrę Piątek – Rzecznika Praw Pacjenta przy NFZ, która omówiła problemy z jakimi spotyka się w swojej pracy - Prawnika z Biura Praw Pacjenta przy MZ, który przedstawił zakres problemów, którymi zajmuje się Biuro i podał bardzo istotną informację, że przy Biurze Praw Pacjenta MZ funkcjonuje infolinia. Pod numer telefonu 800190590 dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00 - dr Dorotę Karkowską - prawnika z Uniwersytetu Łódzkiego, która w obszernym wykładzie pt. „Pacjenci w systemie opieki zdrowotnej” omówiła koncepcję i problemy związane z wprowadzaniem ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta.

W drugim dniu odbyły się warsztaty na temat „Pacjenci w systemie opieki zdrowotnej, prawa pacjenta”, prowadzone przez p. Tomasza Filarskiego - Rzecznika Praw Pacjenta przy Małopolskim Oddziale NFZ.

W trakcie wszystkich zajęć można było zadawać pytania lub poradzić się jak rozwiązywać problemy grup pacjentów, które interesowały przedstawicieli stowarzyszeń. W warsztatach uczestniczyło około 40 osób z całej Polski.

Dobra organizacja warsztatów, ciekawa formuła i wysokie kompetencje osób prowadzących przyczyniły się do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy uczestników na temat praw pacjenta, a spotkania z pięknymi, pełnymi entuzjazmu ludźmi, interesujące rozmowy w przerwach, dodawały ducha i potwierdzały sens angażowania się w pracę w stowarzyszeniu na rzecz chorych.

Elżbieta Kujawka

    Prezentacje:
  1. Nowa ustawa o prawach pacjentów
  2. Prezentacja prawa pacjenta