Wizyt:
Dzisiaj: 21Wszystkich: 77645
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


3 listopada 2007

Wiadomości » 3 listopada 2007

Dnia 26 października 2007 roku o godzinie 12.00
w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
przy ul. Gallusa 10 w Katowicach odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "PSORIASIS".
Poprowadził je prezes Zarządu- Krzysztof Besztak.
  Podczas spotkania:
 1. Dokonano podsumowania rocznej działalności stowarzyszenia.
  Odczytano i omówiono szczegółowo zagadnienia zawarte w sprawozdaniu Zarządu
  z działań Stowarzyszenia w okresie od Zebrania Założycielskiego do 31.09.2007
  i aktualnych.
 2. Odczytano i omówiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - ocenę pracy Zarządu
  za okres od 02.02.2007 do 31.09.2007.
 3. Przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie.
 4. Przedstawiono priorytety dla Zarządu na rok 2008 wraz ze sposobem ich realizacji, uwzględniające kontynuację podjętych ostatnio działań.
 5. Przyjęto uchwały zatwierdzające m.in. Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy na 2008r.
 6. Przedstawiono sprawy będące na etapie przygotowywania, głównie projekty, które realizowane będą w następnych latach oraz możliwości ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.