Wizyt:
Dzisiaj: 21Wszystkich: 77645
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


30 lipca 2010

Wiadomości » 30 lipca 2010

Kongres IFPA w Paryżu

W dniach 4-5 lipca br. w stolicy Francji
odbywał się kongres stowarzyszeń chorych
na łuszczycę zrzeszonych w międzynarodowej federacji. Ze strony polskiej członkiem IFPA jest Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Na tegorocznym kongresie Unię reprezentował prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę
Wojciech Wilkowski.

Kongres podzielony był na dwie części – pierwszego dnia część warsztatowo-informacyjna; drugiego dnia część sprawozdawczo-wyborcza.

Pierwszego dnia Kongresu
reprezentanci władz IFPA przedstawili dotychczasowe dokonania Federacji oraz plany na przyszłość – w tym projekty kampanii informacyjnych związanych z WPD 2010 (wzór plakatu, hasła) oraz lobbingu przy WHO.
Delegaci z poszczególnych krajów mogli w części warsztatowej zaproponować własne pomysły i projekty, a także przedstawić działalność swoich stowarzyszeń. Cenne też były spotkania kuluarowe, pozwalające na nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń
(a grono rozmówców było bardzo zróżnicowane – obok krajów europejskich
byli reprezentanci m.in. Meksyku, USA, Kanady, Argentyny, Japonii, Kenii czy Singapuru).

5 lipca, w drugim dniu kongresu
zebrani zapoznali się z finansami, strukturą organizacyjną i sprawozdaniami z podjętych działań IFPA oraz dokonali wyboru władz Federacji. Przyjęto również nowe stowarzyszenia w poczet członków IFPA
(m.in. europejską federację EUROPSO).

Obszerną informację o kongresie przeczytać będzie można w jesiennym
numerze „InfoPsoriasis”.


autor:W.W.