Wizyt:
Dzisiaj: 56Wszystkich: 77786
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


7 października 2007

Wiadomości » 7 października 2007

29 września br. w Lublinie spotkaliśmy się z zarządem głównym i przedstawicielami oddziałów Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie.
Spotkanie rozpoczął Pan Prezes Janusz Jagiełło witając wszystkich bardzo serdecznie.
Po przywitaniu nastąpiła autoprezentacja każdego ze Stowarzyszeń i uczestników spotkania. W miłej atmosferze, sprzyjającej dyskusji wysłuchaliśmy prelekcji dr. Adama Borzęckiego omawiającego problemy występujące przy leczeniu łuszczycy z pozycji wieloletnich doświadczeń lekarza praktyka. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji o lekach biologicznych zaprezentowanej przez przedstawiciela firmy MERCK-Serono.
Następnie wywiązała się dość ożywiona dyskusja na ten temat.
Dzięki obecności Dr Borzęckiego i Dr Krajewskiego mieliśmy możliwość zapoznania się
z tematem od strony medycznej. Szczególnie interesowały nas informacje dotyczące wskazań i przeciwwskazań do stosowania leków biologicznych, a także sprawa ich dostępności dla pacjentów.
Wszyscy zebrani mieli świadomość konieczności popularyzowania wiedzy na temat leków biologicznych wśród chorych, a także decydentów w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym
Funduszu Zdrowia.
Po dyskusji i przerwie kawowej zebraliśmy się ponownie, by przedyskutować pola
i możliwości współpracy obu Stowarzyszeń. Powzięto decyzję o wspólnym przeprowadzeniu akcji plakatowania na Światowy Dzień Chorych na Łuszczycy (29.10).
Hasło przewodnie plakatu: „Tolerancją możesz się zarazić- łuszczycą nie”.
W dalszej części zreferowane i omówione zostały dotychczasowe działania Stowarzyszeń,
a także plany na najbliższą przyszłość. Wymieniono się doświadczeniami w wielu tematach, które napotykamy w trakcie pracy.
Powzięto także zobowiązania do dalszej współpracy Stowarzyszeń w celu walki o poprawę jakości życia chorych na łuszczycę. A w szczególności w zakresie informowania o prawach pacjenta, możliwościach leczenia, nowoczesnych terapii, prawidłowego dbania o skórę
i psychikę, a także informowania społeczeństwa o specyficznych potrzebach chorych na łuszczycę.
Rozmowy na te i inne tematy towarzyszące toczyły się także podczas obiadu i kolacji
i przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.
Było to nasze pierwsze spotkanie. Na pewno nie ostatnie. Jest tak wiele do zrobienia
dla chorych na łuszczycę i mamy różne doświadczenia, różne talenty, które procentują
w trakcie pracy grupowej.
Mamy nadzieję, że tak będzie właśnie z naszą współpracą ze Stowarzyszeniem Lubelskim.