Wizyt:
Dzisiaj: 21Wszystkich: 77645
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


8 kwietnia 2011

Wiadomości » 8 kwietnia 2011

W dniu 6 kwietnia 2011 Prezes NFZ opublikował Zarządzenie Nr 17/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, w którym zamieszczono zapisy umożliwiające finansowanie z budżetu NFZ leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, wszystkimi rekomendowanymi przez AOTM lekami biologicznymi.

Zarządzenie to likwiduje grupę J40, zatem nie będzie można już realizować leczenia lekami biologicznymi wg dotychczasowych zasad. W zamian wprowadzono nowy system finansowania leczenia lekami biologicznymi oraz wprost dopuszczono do użytku wszystkie cztery leki biologiczne dostępne na polskim rynku.

Dopuszczenie wszystkich leków biologicznych (Humira, Enbrel, Remicade i Stelara) do stosowania jest bardzo słusznym posunięciem, jednak pozostawienie dotychczasowego systemu finansowania leczenia wprost z „kontraktu” zawartego przez szpital z NFZ sprawi, że dostępność chorych do leczenia pozostanie niezmieniona.

Takie rozwiązanie traktujemy jako „protezę”, która nie zaspokaja potrzeb najciężej chorych. Liczymy na jak najszybsze wdrożenie do stosowania programów terapeutycznych,
zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia z 13 lutego 2011autor: Wojciech Wilkowski